بانک سرمایه

بانک سرمایه شعبه خیابان طالقانی کرج
کارفرما :
بخش ساختمان بانک سرمایه

نمای کامپوزیت : 500 متر مربع
لووردوکی : 50 مترطول
نما شیشه ای فریم لس : 50 متر مربع

جمع متراژ کارهای انجام شده : 600 متر مربع