پروژه حرم مطهر امام خمینی

پروژه حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره)
کارفرما:
تولیت حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)
مدیریت پیمان : شرکت آوند سازه پیدایش
16000 متر مربع نصب سنگ سردرهای ورودی و ستون های پره ای به ارتفاع 20 متر به روش خشک
شامل انواع شمش ها و سنگ های پلاک ساده و حجاری شده که در قوس ها و سطوح منحنی به صورت ظریف کاری نصب می گردد.