پروژه تجاری بهنوش

پروژه شرکت بهنوش ایران
کارفرما:
شرکت بهنوش ایران

مدیریت پیمان :

بالغ بر 7500  متر مربع اجرای نمای شیشه ای فریم لس ، نمای آلومینیوم کامپوزیت ، نمای سنگ خشک و لوورهای دوکی شکل