تالار مرکزی ارومیه

تالار مرکزی ارومیه 

کارفرما : شرکت درناآوند
پیمانکار مادر : 
مشاور : 

محل اجراء :  ارومیه

اجرای نمای سنگ گرانیت خشک به صورت خشکه با اسکوپ های نمایان به متراژ : 2000  مترمربع