آرشيو اخبار

نمای اسپایدر ساختمان در تهران 02126254053 شرکت پايژه نما بنا با ايجاد يک مجموعه فني فعال در زمينه اجراي نماهاي صنعتي تلاش نموده است تا با ايجاد بخشهاي مختلف اجرايي، توليدي و بازرگاني، ارايه دهنده خدمات مورد نياز پروژه هاي داخلي و خارجي باشد که در اين راستا علاوه بر بازارهاي داخلي،بر بازارهاي خارجي نيز تمرکز نموده است و با تکيه بر پرسنل مجرب ... ارسال شده در تاریخ :  دوشنبه 11 دی 1396
طراح و مجری انواع نماهای شیشه ای از جمله لامل و ... در تهران 02126254053 شرکت پايژه نما بنا با ايجاد يک مجموعه فني فعال در زمينه اجراي نماهاي صنعتي تلاش نموده است تا با ايجاد بخشهاي مختلف اجرايي، توليدي و بازرگاني، ارايه دهنده خدمات مورد نياز پروژه هاي داخلي و خارجي باشد که در اين راستا علاوه بر بازارهاي داخلي،بر بازارهاي خارجي نيز تمرکز نموده است و با تکيه بر پرسنل مجرب ... ارسال شده در تاریخ :  دوشنبه 11 دی 1396
اجرای نمای کامپوزیت,شیشه فریم لس,فول فریم لس در تهران 02126254053 شرکت پايژه نما بنا با ايجاد يک مجموعه فني فعال در زمينه اجراي نماهاي صنعتي تلاش نموده است تا با ايجاد بخشهاي مختلف اجرايي، توليدي و بازرگاني، ارايه دهنده خدمات مورد نياز پروژه هاي داخلي و خارجي باشد که در اين راستا علاوه بر بازارهاي داخلي،بر بازارهاي خارجي نيز تمرکز نموده است و با تکيه بر پرسنل مجرب ... ارسال شده در تاریخ :  دوشنبه 11 دی 1396
نما شیشه ای فریم لس در تهران 02126254053 شرکت پايژه نما بنا با ايجاد يک مجموعه فني فعال در زمينه اجراي نماهاي صنعتي تلاش نموده است تا با ايجاد بخشهاي مختلف اجرايي، توليدي و بازرگاني، ارايه دهنده خدمات مورد نياز پروژه هاي داخلي و خارجي باشد که در اين راستا علاوه بر بازارهاي داخلي،بر بازارهاي خارجي نيز تمرکز نموده است و با تکيه بر پرسنل مجرب ... ارسال شده در تاریخ :  دوشنبه 11 دی 1396
نمای اسپایدر | نمای اسپایدری | نمای شیشه ای در تهران 02126254053 شرکت پايژه نما بنا با ايجاد يک مجموعه فني فعال در زمينه اجراي نماهاي صنعتي تلاش نموده است تا با ايجاد بخشهاي مختلف اجرايي، توليدي و بازرگاني، ارايه دهنده خدمات مورد نياز پروژه هاي داخلي و خارجي باشد که در اين راستا علاوه بر بازارهاي داخلي،بر بازارهاي خارجي نيز تمرکز نموده است و با تکيه بر پرسنل مجرب ... ارسال شده در تاریخ :  یکشنبه 21 آبان 1396
نمای شیشه اسپایدر | نمای مدرن | نمای مدرن شیشه ای در تهران 02126254053 شرکت پايژه نما بنا با ايجاد يک مجموعه فني فعال در زمينه اجراي نماهاي صنعتي تلاش نموده است تا با ايجاد بخشهاي مختلف اجرايي، توليدي و بازرگاني، ارايه دهنده خدمات مورد نياز پروژه هاي داخلي و خارجي باشد که در اين راستا علاوه بر بازارهاي داخلي،بر بازارهاي خارجي نيز تمرکز نموده است و با تکيه بر پرسنل مجرب ... ارسال شده در تاریخ :  یکشنبه 21 آبان 1396
نمای شیشه ای کرتین وال | شرکت پایژه نمابنا 02126254053 شرکت پايژه نما بنا با ايجاد يک مجموعه فني فعال در زمينه اجراي نماهاي صنعتي تلاش نموده است تا با ايجاد بخشهاي مختلف اجرايي، توليدي و بازرگاني، ارايه دهنده خدمات مورد نياز پروژه هاي داخلي و خارجي باشد که در اين راستا علاوه بر بازارهاي داخلي،بر بازارهاي خارجي نيز تمرکز نموده است و با تکيه بر پرسنل مجرب ... ارسال شده در تاریخ :  یکشنبه 21 آبان 1396
طراحي و اجراي نما هاي شيشه در تهران 02126254053 شرکت پايژه نما بنا با ايجاد يک مجموعه فني فعال در زمينه اجراي نماهاي صنعتي تلاش نموده است تا با ايجاد بخشهاي مختلف اجرايي، توليدي و بازرگاني، ارايه دهنده خدمات مورد نياز پروژه هاي داخلي و خارجي باشد که در اين راستا علاوه بر بازارهاي داخلي،بر بازارهاي خارجي نيز تمرکز نموده است و با تکيه بر پرسنل مجرب ... ارسال شده در تاریخ :  ﺳﻪشنبه 18 مهر 1396
نمای شیشه ای کرتین وال در تهران 02126254053 شرکت پايژه نما بنا با ايجاد يک مجموعه فني فعال در زمينه اجراي نماهاي صنعتي تلاش نموده است تا با ايجاد بخشهاي مختلف اجرايي، توليدي و بازرگاني، ارايه دهنده خدمات مورد نياز پروژه هاي داخلي و خارجي باشد که در اين راستا علاوه بر بازارهاي داخلي،بر بازارهاي خارجي نيز تمرکز نموده است و با تکيه بر پرسنل مجرب ... ارسال شده در تاریخ :  ﺳﻪشنبه 18 مهر 1396
طراحی نمای سرامیک 02126254053 - اجرای نمای سرامیک خشک   سايت :   http://www.payzheh.co   سایت مورد تایید تجارت الکترونیک اول :     payzheh.1st.ir   آدرس : تهران،خیابان پاسداران شمالی، پائین تر از چهار راه فرمانیه ، نبش خیابان رز ، برج اداری تجاری آرتمیس فرمانیه ، طبقه نهم اداری تلفن تماس شرکت : و  ... ارسال شده در تاریخ :  ﺳﻪشنبه 18 مهر 1396
طراحی نمای سرامیک 02126254053 - اجرای نمای سرامیک خشک   سايت :   http://www.payzheh.co   سایت مورد تایید تجارت الکترونیک اول :     payzheh.1st.ir   آدرس : تهران،خیابان پاسداران شمالی، پائین تر از چهار راه فرمانیه ، نبش خیابان رز ، برج اداری تجاری آرتمیس فرمانیه ، طبقه نهم اداری تلفن تماس شرکت : و  ... ارسال شده در تاریخ :  ﺳﻪشنبه 18 مهر 1396
طراحی نما | اجرای سرامیک خشک در نما | 02126254053   سايت :   http://www.payzheh.co   سایت مورد تایید تجارت الکترونیک اول :     payzheh.1st.ir   آدرس : تهران،خیابان پاسداران شمالی، پائین تر از چهار راه فرمانیه ، نبش خیابان رز ، برج اداری تجاری آرتمیس فرمانیه ، طبقه نهم اداری تلفن تماس شرکت : و  ... ارسال شده در تاریخ :  ﺳﻪشنبه 18 مهر 1396
سرامیک خشک در تهران | شرکت پایژه نمابنا 02126254053   سايت :   http://www.payzheh.co   سایت مورد تایید تجارت الکترونیک اول :     payzheh.1st.ir   آدرس : تهران،خیابان پاسداران شمالی، پائین تر از چهار راه فرمانیه ، نبش خیابان رز ، برج اداری تجاری آرتمیس فرمانیه ، طبقه نهم اداری تلفن تماس شرکت : و  ... ارسال شده در تاریخ :  ﺳﻪشنبه 18 مهر 1396
نمای سنگ خشک - شرکت پایژه نمابنا 02126254053   سايت :   http://www.payzheh.co   سایت مورد تایید تجارت الکترونیک اول :     payzheh.1st.ir   آدرس : تهران،خیابان پاسداران شمالی، پائین تر از چهار راه فرمانیه ، نبش خیابان رز ، برج اداری تجاری آرتمیس فرمانیه ، طبقه نهم اداری تلفن تماس شرکت : و  ... ارسال شده در تاریخ :  ﺳﻪشنبه 18 مهر 1396
اجرای نمای سنگ خشک در تهران | شرکت پایژه نمابنا 02126254053   سايت :   http://www.payzheh.co   سایت مورد تایید تجارت الکترونیک اول :     payzheh.1st.ir   آدرس : تهران،خیابان پاسداران شمالی، پائین تر از چهار راه فرمانیه ، نبش خیابان رز ، برج اداری تجاری آرتمیس فرمانیه ، طبقه نهم اداری تلفن تماس شرکت : و  ... ارسال شده در تاریخ :  ﺳﻪشنبه 28 شهریور 1396
نمای سرامیک | سرامیک خشک | سنگ خشک | شرکت پایژه نمابنا | 02126254053   سايت :   http://www.payzheh.co   سایت مورد تایید تجارت الکترونیک اول :     payzheh.1st.ir   آدرس : تهران،خیابان پاسداران شمالی، پائین تر از چهار راه فرمانیه ، نبش خیابان رز ، برج اداری تجاری آرتمیس فرمانیه ، طبقه نهم اداری تلفن تماس شرکت : و  ... ارسال شده در تاریخ :  ﺳﻪشنبه 28 شهریور 1396
طراحی نمای سرامیک 02126254053 - اجرای نمای سرامیک خشک | شرکت پایژه نمابنا   سايت :   http://www.payzheh.co   سایت مورد تایید تجارت الکترونیک اول :     payzheh.1st.ir   آدرس : تهران،خیابان پاسداران شمالی، پائین تر از چهار راه فرمانیه ، نبش خیابان رز ، برج اداری تجاری آرتمیس فرمانیه ، طبقه نهم اداری تلفن تماس شرکت : و  ... ارسال شده در تاریخ :  ﺳﻪشنبه 28 شهریور 1396
طراحی نمای سرامیک 02126254053 - اجرای نمای سرامیک خشک | شرکت پایژه نمابنا   سايت :   http://www.payzheh.co   سایت مورد تایید تجارت الکترونیک اول :     payzheh.1st.ir   آدرس : تهران،خیابان پاسداران شمالی، پائین تر از چهار راه فرمانیه ، نبش خیابان رز ، برج اداری تجاری آرتمیس فرمانیه ، طبقه نهم اداری تلفن تماس شرکت : و  ... ارسال شده در تاریخ :  ﺳﻪشنبه 28 شهریور 1396
طراحی نما | اجرای سرامیک خشک در نما | 02126254053 | شرکت پایژه نمابنا   سايت :   http://www.payzheh.co   سایت مورد تایید تجارت الکترونیک اول :     payzheh.1st.ir   آدرس : تهران،خیابان پاسداران شمالی، پائین تر از چهار راه فرمانیه ، نبش خیابان رز ، برج اداری تجاری آرتمیس فرمانیه ، طبقه نهم اداری تلفن تماس شرکت : و  ... ارسال شده در تاریخ :  ﺳﻪشنبه 28 شهریور 1396
سرامیک در نمای ساختمان - شرکت پایژه نمابنا | 02126254053   سايت :   http://www.payzheh.co   سایت مورد تایید تجارت الکترونیک اول :     payzheh.1st.ir   آدرس : تهران،خیابان پاسداران شمالی، پائین تر از چهار راه فرمانیه ، نبش خیابان رز ، برج اداری تجاری آرتمیس فرمانیه ، طبقه نهم اداری تلفن تماس شرکت : و  ... ارسال شده در تاریخ :  ﺳﻪشنبه 28 شهریور 1396
12345678910...